leovandenboogaard-bouwmanagement
© 2015 leovandenboogaard-bouwmanagement
algemeen
• projecten
linkedin
portfolio
grootschalige renovatie van de verschillende dakvlakken, ca. 4.000 m2, van een kantoorgebouw met studio’s op het mediapark te Hilversum (AVRO, KRO en NCRV)

2010 - 2012
ProjectPeriode
Het uitvoeren van het projectmanagement, het geven van bouwkundige adviezen, de directievoering en het toezicht tijdens de uitvoering. Naast het opstellen van de aanbestedingsstukken en het bewaken van de raming van de kosten, tijd en  kwaliteit is de financiële afhandeling en de nazorg verzorgd.
projectmanagement
• bouwkundig advies
kavelcoach
directievoering
toezicht