leovandenboogaard-bouwmanagement
© 2015 leovandenboogaard-bouwmanagement

projectmanagement en bouwkundig advies
directievoering en toezicht
vanaf de conceptfase naar
een passende en verantwoorde realisatie
Voor eenvoudig advies, maar soms ook voor complexe wensen, of complexe structuren door verschillende partijen en belangen, is uw onafhankelijk adviseur uw gesprekspartner. Hij brengt structuur aan in het proces en zorgt voor een heldere communicatie richting anderen. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever wordt er enthousiast gewerkt aan praktische oplossingen. Er vindt een voortdurende bewaking plaats van de voortgang, de kosten en de kwaliteit. De adviseur verzorgt voor u de contractuele overeenkomsten met derden en staat u bij met deskundig organisatorische en bouwkundige adviezen.

Met inzicht en creativiteit wordt sturing gegeven aan het ontwikkelen en realiseren van gebouwen en gebieden, zowel voor grote als voor kleinschalige projecten. Tot de opdrachtgevers behoren o.a. gemeenten, projectmanagementorganisaties, vastgoedontwikkelaars, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, architecten en stedenbouwers en particuliere initiatiefnemers.
Jordaniėstraat 59 | 2622 HX Delft | 06 24 60 85 17
info@leovandenboogaard-bouwmanagement.nl
KvK Den Haag 273 179 83
| NL34Rabo 0133.50.3550
• algemeen
projecten
Copyright >>
linkedin
portfolio